ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัทบริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด ที่มอบไม้บรรทัดจำนวน 500 อัน เพื่อเป็นของขวัญ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัทบริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด ที่มอบไม้บรรทัดจำนวน 500 อัน เพื่อเป็นของขวัญ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566