ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ท่านโอภาส มะลิวัลย์ ที่มอบขนม เพื่อเป็นของขวัญ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ท่านโอภาส มะลิวัลย์ ที่มอบขนม เพื่อเป็นของขวัญ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566