ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ เข้าร่วมการประชุมคการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมธานี ชั้น 1 โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ เข้าร่วมการประชุมคการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมธานี ชั้น 1 โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ