ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณวันดี ศรีบัวหลวง ที่มอบขนมชีฟฟ่อน จำนวน 100 ชิ้นให้นักเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณวันดี ศรีบัวหลวง ที่มอบขนมชีฟฟ่อน จำนวน 100 ชิ้นให้นักเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ