ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณพีรานันท์ ปัญญาวรานันท์ ที่มอบข้าวสาร และวัตถุดิบประกอบอาหาร ขอให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณพีรานันท์ ปัญญาวรานันท์ ที่มอบข้าวสาร และวัตถุดิบประกอบอาหาร ขอให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ