ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางกัญญารัตน์ สารบูรณ์และนายอานาส หะมีแย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเด็กในโรงพยาบาล” ณ โรงแรม พาลาซโซ่ ดินแดง รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางกัญญารัตน์ สารบูรณ์และนายอานาส หะมีแย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเด็กในโรงพยาบาล” ณ โรงแรม พาลาซโซ่ ดินแดง รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร