ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณนางสาวปาริฉัตร สอดห่วง และครอบครัว บริจาค พัดลม 4 ตัว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดยคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณนางสาวปาริฉัตร สอดห่วง และครอบครัว บริจาค พัดลม 4 ตัว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดยคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี