ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี