ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณทัศนัย มากดี และทีมงาน ที่มอบน้ำดื่ม นม และขนม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ

คุณทัศนัย มากดี และทีมงาน ที่มอบน้ำดื่ม นม และขนม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี