ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี ที่มอบต้นชาฮกเกี้ยน และดินปลูก เพื่อร่วมในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี ที่มอบต้นชาฮกเกี้ยน และดินปลูก เพื่อร่วมในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว