คลังเก็บผู้เขียน: admin

วันที่ 18 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 16 มกราคม 2564

อันคุณครูคำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 15 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 14 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ตัวแทนชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนนทบุรี (บางบัวทอง) ร่วมกันมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ และนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ ขอให้พระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ใส่ใจการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค โดยยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 8 มกราคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง มอบของเล่นจำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,500 บาท ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี รับมอบโดย นางสาวอารีย์รัตน์ อินธิยา และนายโกศล สิริอยู่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสื่อการเรียนรู้/เอกสารการเรียนรู้/นมโรงเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ และนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมรับพรปีใหม่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 24 ธ.ค. 2563 คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ นำทีมร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ( กิจกรรม 5 ส) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น