งานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่                 ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดนนทบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี โดยบุคลากรได้รับรางวัล ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 คน และประเภทครูผู้สอนดีเด่น จำนวน 5 คน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

 

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมดังกล่าว และมีนายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาและความสำคัญของงาน และได้รับเกียรติจากนางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รองศาสตราจารย์ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ นายคมทัศน์ ชัยภักดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ ซึ่งกิจกรรมนี้มีการแสดงของเด็กๆแต่ละห้องเรียน และการแสดงของผู้ปกครองนักเรียน มีการจับสลากของรางวัลและแลกของขวัญของเด็กๆ มีซุ้มอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และคณะ มาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้บริจาคสิ่งของและเงินให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียน การสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และคณะ มาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม        ซึ่งได้บริจาคสิ่งของและเงินให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียน การสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ          ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และคณะรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา    ทุกท่าน ที่เข้าร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา(CSR) ให้น้องๆเด็กพิการในครั้งนี้ ขออาราธนา     คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญ              และก้าวหน้าตลอดไป

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พ.ย ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินพิธีมอบทุนการศึกษา      มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 จากพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการมอบทุนครั้งนี้ จำนวน 103 ทุน ณ ห้องประชุมชั้น 3          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คณะเจ้าหน้าที่ จากโครงการ”ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม”

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ                                  คณะเจ้าหน้าที่ จากโครงการ”ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม” ที่มาเสริมความสวย        ความงาม ตัดผม ตกแต่งผม ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ                          ประจำจังหวัดนนทบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ตัวแทนบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนองนโยบายของต้นสังกัดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันตามที่ต้นสังกัดกำหนด และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการจัดทำแผนฯและสามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง โดย นางสาวอุษา เมฆฉาย หัวหน้างานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ เป็นวิทยากรหลักในการประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น