วันที่ 18 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมขอพรปีใหม่จาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนางระพีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 16 มกราคม 2564

อันคุณครูคำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึงคือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดีอีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 15 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ จาก รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ คณะกรรมการ​สถานศึกษา​ฯ และนายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 14 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ จากท่านศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี , ผอ. สพม. 3, ผอ.สพป,นนทบุรี เขต 1 และ ผอ.กองการศึกษา อบจ.นนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ตัวแทนชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนนทบุรี (บางบัวทอง) ร่วมกันมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ และนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ ขอให้พระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ใส่ใจการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค โดยยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 8 มกราคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง มอบของเล่นจำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,500 บาท ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี รับมอบโดย นางสาวอารีย์รัตน์ อินธิยา และนายโกศล สิริอยู่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสื่อการเรียนรู้/เอกสารการเรียนรู้/นมโรงเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ และนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมรับพรปีใหม่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 24 ธ.ค. 2563 คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ นำทีมร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ( กิจกรรม 5 ส) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น