รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

   

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ                            ประจำจังหวัดนนทบุรี นำคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ติดตามชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.                  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

งานพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายวิรัตน์ชัย  ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมบุคลากร                        ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้                                         ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด       พิธีจากส่วนกลาง เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระชัยมงคล โดยมีนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี                                            ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป                                      กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อคณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ที่มาร่วมงาน               กิจกรรมรำวงวันสงกรานต์ กิจกรรมประกวดแต่งกายสวยงามเหมาะสมกับประเพณี                                  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2562

     

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2562      ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และหอประชุมสงฆ์และประชาชนจังหวัดนนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี      โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนฯ ณ วัดละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี                             เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนฯ ณ วัดละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา) ณ สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน            ประจำปีการศึกษา 2561 (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและส่งเสริมเด็กพิการเกิดการเรียนรู้จากสถานศึกษาที่จริง และปฏิบัติตนร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสเปเชียลโอลิมปิคไทยดำเนินโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค (Special Olympic Young Athletes)                  เรื่อง การดูแลสุขภาพโดยนายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการดังกล่าว และมีนางลือจรรยา ธนภควัต นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และนายชูชัย อังกาบแก้ว ผู้ดูแลโครงการฯ         นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม  เข้าร่วมสังเกตการและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักกีฬาอนุชนในโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนายการ พร้อมด้วย ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2562 โดยภายในวัดมีการจัดงานนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย และในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เวียนเทียนและให้อาหารปลา ณ วัดละหาร ตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน          เปิดงานดังกล่าว และนางสาวภูษณิศา ทอนชัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี           ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” ภายใต้แนวคิด :“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ซึ่งมีบุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ คือนางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ครูชำนาญการ เป็นครูที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชม          การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาแก่คนพิการ และเตรียม ความพร้อมของ         คนพิการด้านต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับคนพิการที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วย

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

งานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่                 ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดนนทบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี โดยบุคลากรได้รับรางวัล ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 คน และประเภทครูผู้สอนดีเด่น จำนวน 5 คน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น