ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มอบผ้าห่มแบบพับเก็บจำนวน 20 ผืน สมุด จำนวน 200 เล่ม เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก ปี 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มอบผ้าห่มแบบพับเก็บจำนวน 20 ผืน สมุด จำนวน 200 เล่ม เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก ปี 2564

รับมอบโดยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ นางสาวอารีย์รัตน์ อินธิยา และนายดอน ปิมปะ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป