ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง มอบของเล่นจำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,500 บาท

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง มอบของเล่นจำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,500 บาท ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

รับมอบโดย นางสาวอารีย์รัตน์ อินธิยา และนายโกศล สิริอยู่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงตลอดไป