สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอมอบโล่เกียรติยศ แด่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ส่งเสริมและสนันสนุนการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอมอบโล่เกียรติยศ

แด่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

เป็นผู้ส่งเสริมและสนันสนุนการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปี 2557