ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ มูลนิธิกระจกเงา ที่บริจาคสิ่งของ ตุ๊กตา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม นักเรียน ในวันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ มูลนิธิกระจกเงา ที่บริจาคสิ่งของ ตุ๊กตา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม นักเรียน ในวันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี