ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว