ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ – ลำดับที่ 1 รายงานตัวและปฏิบัติงานพร้อมทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<