ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ปกครอง เด็กชายธนกฤษ เจรีรัตน์ (น้องเอเจ)ที่ได้มอบเงิน เพื่อสนันสนุนในการใช้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ รับมอบโดยนางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ปกครอง เด็กชายธนกฤษ เจรีรัตน์ (น้องเอเจ)ที่ได้มอบเงิน เพื่อสนันสนุนในการใช้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ รับมอบโดยนางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา