ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<