ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ -สอบ วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 -10.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี -ให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และต้องมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (กรณีตรวจเอง ให้ถ่ายรูปผลตรวจคู่กับบัตรประชาชนแนบมาด้วย)

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<