ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ชมรมบุญหื่นวังสุรา ผู้ใหญ่สันต์ ชมรม ARU GREEN HEART วัยรุ่นนครหลวง และผู้จัดการรายการการกุศลตะโหนดคัพ ครั้งที่1 ที่ร่วมบริจาคของเล่นและเงินสดจำนวน 20,000 บาท ผ่านสะพานบุญ คุณประเสริฐ สร้อยระย้า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ชมรมบุญหื่นวังสุรา ผู้ใหญ่สันต์ ชมรม ARU GREEN HEART วัยรุ่นนครหลวง และผู้จัดการรายการการกุศลตะโหนดคัพ ครั้งที่1 ที่ร่วมบริจาคของเล่นและเงินสดจำนวน 20,000 บาท ผ่านสะพานบุญ คุณประเสริฐ สร้อยระย้า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี