ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ผู้ปกครองของเด็กหญิงนภาพัชร วิถาระพันธ์(ยิปโซ)และเด็กหญิงนภาพรรณ วิถาระพันธ์(ยิปซี) ที่นำผลไม้(ส้มโอ,มะพร้าว) มามอบให้ รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ผู้ปกครองของเด็กหญิงนภาพัชร วิถาระพันธ์(ยิปโซ)และเด็กหญิงนภาพรรณ วิถาระพันธ์(ยิปซี) ที่นำผลไม้(ส้มโอ,มะพร้าว) มามอบให้ รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี