ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณสุนันทา ทิพย์รัตน์ คุณศุภกร บัวคง คุณนภัสนันท์ บัวคง และด.ญ.ศุภนันท์ บัวคง ที่ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุขกายสบายใจ ปราศจากโรคภัยต่างๆ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณสุนันทา ทิพย์รัตน์ คุณศุภกร บัวคง คุณนภัสนันท์ บัวคง และด.ญ.ศุภนันท์ บัวคง ที่ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุขกายสบายใจ ปราศจากโรคภัยต่างๆ