ประกาศ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ได้มีการรับสมัครผู้ประสงค์ขอทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ได้มีการรับสมัครผู้ประสงค์ขอทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 111 ม.1 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 (สี่แยกบางพลู ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางพลู) โทร.02 147 5244
2. สามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ดัง LINKที่แนบมาพร้อมนี้
https://drive.google.com/…/1mOgmkf3SEbZeVreuhgn…/view…