ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีคณะจิตอาสา ที่มาตัดผมให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีคณะจิตอาสา ที่มาตัดผมให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง