ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี