ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระโสภณนนทสาร เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง เจ้าอาวาสวัดบางไผ่ พระอารามหลวง ที่ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระโสภณนนทสาร เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง เจ้าอาวาสวัดบางไผ่ พระอารามหลวง ที่ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท