ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มีความห่วงใยและใส่ใจ ในสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรและผู้ที่จะมาติดต่อราชการ จึงดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกจุดทั่วบริเวณ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มีความห่วงใยและใส่ใจ ในสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรและผู้ที่จะมาติดต่อราชการ

จึงดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกจุดทั่วบริเวณ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)