ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพีธี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ 9 รูป มอบทุนการศึกษาและเหรียญรางวัล special olympic การแสดงมายากล ไวท์ฟาวเวอร์ โดย คุณทวี แสนภักดี การแสดงของนักเรียน ผู้ปกครอง กิจกรรมแลกของขวัญ และพิธีรดน้ำดำหัว ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพีธี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ 9 รูป มอบทุนการศึกษาและเหรียญรางวัล special olympic การแสดงมายากล ไวท์ฟาวเวอร์ โดย คุณทวี แสนภักดี การแสดงของนักเรียน ผู้ปกครอง กิจกรรมแลกของขวัญ และพิธีรดน้ำดำหัว ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี