ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เดินทางเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และการจัดชั้นเรียน พร้อมทั้งเดินทางไปส่งคุณครูอารีรัตน์ อินธิยา ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก โดยมีนายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เดินทางเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และการจัดชั้นเรียน พร้อมทั้งเดินทางไปส่งคุณครูอารีรัตน์ อินธิยา ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก โดยมีนายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก