ครูปวีณา ใจขันทะ และครูสุดาภรณ์ แก้วประกอบ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ ในการนำนักเรียน จำนวน 10 คน เข้ารับการคัดเลือก เพื่อสมัครเป็นนักเรียน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และโรงเรียนประชาบดี

ครูปวีณา ใจขันทะ และครูสุดาภรณ์ แก้วประกอบ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ ในการนำนักเรียน จำนวน 10 คน เข้ารับการคัดเลือก เพื่อสมัครเป็นนักเรียน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และโรงเรียนประชาบดี