นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณพ่ออนันต์ หนูวรรณ บิดาของนางจุติมา อุปการแก้ว ผู้ปกครองนักเรียนและเป็นคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ที่ถึงแก่กรรม ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดสนามนอก ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณพ่ออนันต์ หนูวรรณ บิดาของนางจุติมา อุปการแก้ว ผู้ปกครองนักเรียนและเป็นคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ที่ถึงแก่กรรม ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดสนามนอก ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี