ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) ภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) ภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓