นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี