ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู กลุ่มบริหารวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อทำการค้นหาและให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่เด็กกำพร้าที่บิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็กเสียชีวิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid – 19) ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ครอบครัว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู กลุ่มบริหารวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อทำการค้นหาและให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่เด็กกำพร้าที่บิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็กเสียชีวิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid – 19) ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ครอบครัว