ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะติดตามเยี่ยมบูรณาการสถานศึกษาเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด – 19 ได้มอบสื่อและชุดเสริมสร้างความรู้ ทักษะสุขอนามัยปลอดภัยไร้โควิด-19 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ จากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะติดตามเยี่ยมบูรณาการสถานศึกษาเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด – 19 ได้มอบสื่อและชุดเสริมสร้างความรู้ ทักษะสุขอนามัยปลอดภัยไร้โควิด-19 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ จากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี