ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ร้านสหกรณ์พัฒนา จำกัด และสมาชิกของร้านสหกรณ์ ที่บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ร้านสหกรณ์พัฒนา จำกัด และสมาชิกของร้านสหกรณ์ ที่บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี