ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณครอบครัวคุณวันวิสา นาคมี และคุณทิพย์ บ้านสวนเฟิร์นสวย ที่มอบผลไม้ (ลองกอง) ให้เด็กและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณครอบครัวคุณวันวิสา นาคมี และคุณทิพย์ บ้านสวนเฟิร์นสวย

ที่มอบผลไม้ (ลองกอง) ให้เด็กและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี