ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณบริษัท สยามอาร์มสตรอง ที่บริจาคนม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณบริษัท สยามอาร์มสตรอง ที่บริจาคนม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี