ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ปกครอง เด็กชายนพคุณ ชูพงษ์ ที่ได้นำเจลแอลกอฮอล์ 2 ลัง จำนวน 48 หลอด มามอบให้ รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ปกครอง เด็กชายนพคุณ ชูพงษ์ ที่ได้นำเจลแอลกอฮอล์ 2 ลัง จำนวน 48 หลอด มามอบให้
รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี