ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ ความเป็นมาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา การมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันระบายสี พร้อมร่วมทำบุญถวายสังฆทานและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ ความเป็นมาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา การมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันระบายสี พร้อมร่วมทำบุญถวายสังฆทานและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี