ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณแม่สุนันท์ ทวยเจริญ และคุณนวลพรรณ ทวยเจริญ ที่ได้มอบเสื้อผ้า และเงินจำนวน 2,000 บาท เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของคุณแม่สุนันท์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงอวยพรและอวยชัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ รับมอบโดย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ขอขอบคุณ คุณแม่สุนันท์ ทวยเจริญ และคุณนวลพรรณ ทวยเจริญ ที่ได้มอบเสื้อผ้า และเงินจำนวน 2,000 บาท เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของคุณแม่สุนันท์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงอวยพรและอวยชัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ รับมอบโดย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี