ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔