Uncategorized

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ร่วมจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานทุน ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวเบิกตัวผู้รับประทานทุน จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุด […]

1 2 3 5