ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรง และยาม ครั้งที่ 2/2565 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 โดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินดังกล่าว โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point บอร์ดนิทรรศการ และแฟ้มผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรง และยาม ครั้งที่ 2/2565 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 โดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินดังกล่าว โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point บอร์ดนิทรรศการ และแฟ้มผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรง และยาม ครั้งที่ 2/2565 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 โดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินดังกล่าว โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point บอร์ดนิทรรศการ และแฟ้มผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี