ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์