ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ กิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น​ 6​ ศูนย์การศึกษา​พิเศษ​ ​ส่วนกลาง​ ดินแดง​ กรุงเทพมหานคร

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ กิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น​ 6​ ศูนย์การศึกษา​พิเศษ​ ​ส่วนกลาง​ ดินแดง​ กรุงเทพมหานคร