ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวสุทธิดา รุดเครือ ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม และงานเปิดบ้านวิชาการ (open house) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวสุทธิดา รุดเครือ ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม และงานเปิดบ้านวิชาการ (open house) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร