ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ โลตัส สาขา บางใหญ่ ที่มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กพิการ จำนวน 22,500 บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ โลตัส สาขา บางใหญ่ ที่มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กพิการ จำนวน 22,500 บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ